Hebrearane 2:18

Hebrearane 2:18 N11NN

Fordi han sjølv har lide og vorte freista, kan han hjelpa dei som blir freista.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del