Hebrearane 2:10

Hebrearane 2:10 N11NN

Gud ville føra mange born til herlegdom. For han og ved han er alle ting. Då måtte han la opphavsmannen til frelsa nå fullendinga gjennom lidingar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del