Haggai 1:7

Haggai 1:7 N11NN

Så seier HERREN over hærskarane: Gjev akt på vegane dykkar!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del