Haggai 1:6

Haggai 1:6 N11NN

De sår mykje, men haustar lite, de et, men blir ikkje mette, de drikk, men sløkkjer ikkje tørsten, de kler dykk, men blir ikkje varme. Og leigekaren får si løn i ein pung med hol i.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del