Haggai 1:2

Haggai 1:2 N11NN

Så seier HERREN over hærskarane: Dette folket seier: «Tida er ikkje komen, tida for å byggja HERRENS hus.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del