Haggai 1:14

Haggai 1:14 N11NN

HERREN vekte ein tanke hos Serubabel, son til Sjealtiel, statthaldaren i Juda, og hos Josva, son til Jehosadak, øvstepresten, og hos alle som var att av folket. Og dei kom og arbeidde på huset til sin Gud, HERREN over hærskarane
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del