Haggai 1:12

Haggai 1:12 N11NN

Serubabel, son til Sjealtiel, og Josva, son til Jehosadak, øvstepresten, og alle som var att av folket, høyrde på røysta til HERREN sin Gud og på orda til profeten Haggai, for HERREN deira Gud hadde sendt han. Og folket frykta HERREN.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del