Haggai 1:11

Haggai 1:11 N11NN

Eg har kalla fram tørke over land og fjell, over korn, ny vin og fin olje, over det som marka ber fram, over menneske og dyr og over alt det hendene har slite med.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del