Haggai 1:1

Haggai 1:1 N11NN

I det andre regjeringsåret til kong Dareios, på den første dagen i den sjette månaden, kom HERRENS ord gjennom profeten Haggai til statthaldaren i Juda, Serubabel, son til Sjealtiel, og til øvstepresten Josva, son til Jehosadak
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del