Habakkuk 2:7

Habakkuk 2:7 N11NN

Långjevarane dine reiser seg brått, dei som får deg til å skjelva, vaknar. Då skal du bli eit rov for dei.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del