Habakkuk 2:6

Habakkuk 2:6 N11NN

Alle desse skal setja i med ei nidvise om han, med spottord og gåter. Dei skal seia: Ve den som skaffar seg rikdom som ikkje er hans – kor lenge? – og gjer seg rik på pantsett gods!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del