Habakkuk 2:2

Habakkuk 2:2 N11NN

HERREN svara meg: Skriv synet tydeleg på tavler så det blir lett å lesa!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del