Habakkuk 2:12

Habakkuk 2:12 N11NN

Ve den som byggjer ein by med blod og grunnlegg han med urett!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del