Habakkuk 2:10

Habakkuk 2:10 N11NN

Til skam for ditt hus har du planlagt å gjera ende på mange folk; du set ditt eige liv på spel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del