Habakkuk 2:1

Habakkuk 2:1 N11NN

No vil eg stå på vakt, stilla meg på muren og speida og sjå kva han vil seia til meg, kva svar eg får på mitt klagemål.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del