Habakkuk 1:9

Habakkuk 1:9 N11NN

Alle kjem dei og vil gjera valdsverk, dei rykkjer fram i flokk, dei samlar fangar som sand.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del