Habakkuk 1:7

Habakkuk 1:7 N11NN

Skremmande og fryktelege er dei, deira rett og heider kjem frå dei sjølve.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del