Habakkuk 1:5

Habakkuk 1:5 N11NN

Sjå på folkeslaga, sjå dykk om, forvirr dykk sjølve og ver forvirra! For i dykkar dagar gjer eg ei gjerning, de ville ikkje tru det om det vart fortalt!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del