Habakkuk 1:2

Habakkuk 1:2 N11NN

Kor lenge, HERRE, skal eg ropa utan at du høyrer, skrika til deg om vald utan at du frelser?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del