Habakkuk 1:17

Habakkuk 1:17 N11NN

Skal dei då alltid få tømma nota og utan medkjensle gjera ende på folkeslag?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del