Habakkuk 1:12

Habakkuk 1:12 N11NN

Er ikkje du frå gammal tid, HERRE, min heilage Gud, du som aldri døyr! HERRE, du har sett dei til å dømma, vårt berg, du har gjeve dei fullmakt til å straffa.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del