Habakkuk 1:11

Habakkuk 1:11 N11NN

Så fer dei vidare og blir borte som vinden. Dei fører skuld over seg. Deira styrke er deira gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del