1. Mosebok 47:10

1. Mosebok 47:10 N11NN

Så velsigna Jakob farao og gjekk bort frå han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del