1. Mosebok 26:28

1. Mosebok 26:28 N11NN

Dei svara: «Vi har sett at HERREN er med deg, og vi har tenkt at det burde vera ein gjensidig eid mellom oss og deg! Vi vil gjera ei pakt med deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del