1. Mosebok 26:26

1. Mosebok 26:26 N11NN

Abimelek kom til han frå Gerar saman med Ahussat, venen sin, og Pikol, hærføraren.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del