1. Mosebok 26:20

1. Mosebok 26:20 N11NN

Men gjetarane frå Gerar tretta med gjetarane til Isak og sa: «Vatnet er vårt!» Han kalla brønnen Esek fordi dei tretta med han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del