1. Mosebok 26:18

1. Mosebok 26:18 N11NN

Sidan drog Isak tilbake og grov opp att brønnane som dei hadde grave medan Abraham, far hans, levde, og som filistrane hadde fylt att etter at Abraham var død. Han gav dei same namna som far hans hadde gjeve dei.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del