1. Mosebok 26:16

1. Mosebok 26:16 N11NN

Då sa Abimelek til Isak: «Dra bort frå oss! Du har vorte altfor mektig for oss.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del