Esekiel 7:17

Esekiel 7:17 N11NN

Alle hender heng slappe, og alle kne blir som vatn.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del