Esekiel 7:13

Esekiel 7:13 N11NN

Seljaren får ikkje venda attende til det han har selt, så lenge dei lever. For synet gjeld heile den ståkande flokken, det skal ikkje takast tilbake. På grunn av si synd kan ingen tryggja sitt liv.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del