Esekiel 7:11

Esekiel 7:11 N11NN

Valden blir til ein stav av lovløyse. Men det blir ingenting att av dei, ingenting av den ståkande flokken, ingenting av rikdomen deira, og det er ingen som sørgjer over dei.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del