Esekiel 7:10

Esekiel 7:10 N11NN

Sjå dagen, sjå lagnadstimen kjem, han er her! Staven blømer, hovmod faldar seg ut.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del