Esekiel 5:16

Esekiel 5:16 N11NN

Når eg sender svolt inn mellom dykk som vonde piler, som er til for å øyda – dei eg sender for å øydeleggja dykk – då skal eg gjera svolten verre og verre for dykk. Eg skal bryta sund brødstaven hos dykk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del