Esekiel 39:15

Esekiel 39:15 N11NN

Når dei fer gjennom landet og får auge på ein menneskeknokkel, skal dei setja opp eit merke der til gravarane kjem og gravlegg han i Gog-flokkens dal.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del