Esekiel 13:21

Esekiel 13:21 N11NN

Så riv eg sund tørkleda dykkar og bergar folket mitt ut av hendene på dykk. Dei skal aldri meir bli eit bytte i dykkar hand. Då skal de kjenna at eg er HERREN.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del