Ester 5:7

Ester 5:7 N11NN

Ester svara: «Det eg bed om og ønskjer er dette
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del