Ester 5:5

Ester 5:5 N11NN

Kongen sa: «Hent straks Haman og gjer slik Ester har sagt.» Så kom kongen og Haman til festen som Ester heldt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del