Ester 5:13

Ester 5:13 N11NN

Men alt dette er ikkje verdt noko for meg så lenge eg må sjå jøden Mordekai sitja i slottsporten.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del