Ester 5:1

Ester 5:1 N11NN

Den tredje dagen kledde Ester seg i dronningskrud og stilte seg i den indre slottsgarden, midt imot kongens hus. Der inne sat kongen på trona midt imot inngangen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del