Forkynnaren 7:18

Forkynnaren 7:18 N11NN

Det er godt at du held fast på det eine og heller ikkje slepper det andre. For den som har ærefrykt for Gud, skal lukkast med begge delar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del