5. Mosebok 34:3

5. Mosebok 34:3 N11NN

Negev og Jordan-sletta ved Jeriko-dalen – Palmebyen – heilt ned til Soar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del