5. Mosebok 33:29

5. Mosebok 33:29 N11NN

Sæl er du, Israel. Kven er som du? Du er eit folk som er frelst av HERREN, ditt vernande skjold og ditt sigrande sverd. Dine fiendar skal krypa for deg medan du skrid fram over høgdene deira.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 5. Mosebok 33:29