Daniel 6:6

Daniel 6:6 N11NN

Då sa dei: «Vi har ikkje noko å klaga denne Daniel for, om vi då ikkje finn noko hos han når det gjeld religionen hans.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del