Daniel 6:5

Daniel 6:5 N11NN

Då prøvde ministrane og satrapane å finna noko å klaga Daniel for i embetsførsla hans. Men dei greidde ikkje finna nokon grunn til å klaga på han eller noko gale å seia om han. For han var påliteleg, og dei fann korkje forsøming eller feil hos han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del