Daniel 6:3

Daniel 6:3 N11NN

Over dei sette han tre ministrar, og Daniel var ein av dei. Satrapane skulle gjera rekneskap for dei, så kongen ikkje skulle lida noko tap.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del