Daniel 6:27

Daniel 6:27 N11NN

Med dette byd eg at folket i mitt kongerike, så langt mitt velde rår, skal frykta og skjelva for Daniels Gud. For han er den levande Gud, han er til evig tid. Hans kongerike går ikkje til grunne, hans velde tek aldri slutt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del