Daniel 6:26

Daniel 6:26 N11NN

Etter dette skreiv kong Dareios til alle folk og nasjonar og tungemål over heile jorda: «Rikeleg fred!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del