Daniel 6:23

Daniel 6:23 N11NN

Min Gud sende engelen sin og lukka gapet på løvene så dei ikkje skadde meg. For eg er funnen skuldfri for han. Og mot deg, konge, har eg heller ikkje gjort noko gale.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del