Daniel 6:2

Daniel 6:2 N11NN

Dareios valde å setja 120 satrapar over kongeriket, plasserte rundt i heile riket.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del