Daniel 6:14

Daniel 6:14 N11NN

Då sa dei til kongen: «Daniel, ein av dei bortførte frå Juda, retter seg korkje etter deg eller etter det påbodet du har sendt skriv om. Tre gonger om dagen held han si bøn.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del